Muốn làm trong ngành nghề spa, bắt buộc bạn phải tham gia các khoá học đào tạo spa từ cơ bản đến nâng cao. Sau khóa học, bạn sẽ trở thành kỹ thuật viên spa.