Dịch vụ triệt lông vĩnh viễn tại The Libra House sự dụng công nghệ IPL để loại bỏ những vùng lông rậm nhờ độ an toàn cao và hiệu quả triệt lông kéo dài.

2.000.000 16.000.000 
350.000 3.000.000 
450.000 4.000.000 
350.000 4.000.000 
300.000 5.000.000 
250.000 1.990.000 
119.000 952.000 
300.000 3.200.000